Standbeeld Marcus Aurelius

Wie was Marcus Aurelius?


Marcus Aurelius werd geboren op 26 april van het jaar 121 en was een Romeinse Keizer die het Romeinse Rijk regeerde van 161 tot 180.

Hij werd aangesteld door Keizer Hadrian als opvolger en is daarmee de laatste van de "Vijf Goede Keizers" die allemaal door middel van aanstelling tot Keizer werden benoemd.

Na zijn dood op 17 maart 180 werd hij opgevolgd door zijn zoon Commodus.

Marcus Aurelius voerde meerdere oorlogen in zijn tijd als Keizer, maar hij staat meer bekend om zijn unieke denkbeelden, denkbeelden die hij voor zichzelf heeft opgeschreven in zijn boekenreeks "Ta eis heauton" (Grieks: Τὰ εἰς ἑαυτόν - Geschriften aan zichzelf). Deze reeks, ook wel "overpeinzingen" genoemd, is volledig bewaard gebleven en dient al sinds de oudheid voor velen als inspiratiebron.


Overpeinzingen  


Marcus Aurelius schreef 12 boeken als gids en leidraad voor zijn zelfverbetering. Naar alle waarschijnlijkheid schreef hij grote delen tijdens zijn verblijf in Sirmium (hedendaags Servië), waar hij veel tijd doorbracht om zijn militaire campagnes in die regio op te zetten. 

Ieder boek is gewijd aan een verschillende periode in zijn leven. De boeken verlopen niet chronologisch en zijn door Marcus Aurelius uitsluitend voor zichzelf geschreven. Het feit dat Marcus geen publiek voor ogen had tijdens het schrijven, maakt zijn werk nog fascinerender.

Centrale thema's in de boeken zijn zelfanalyse, zelfverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast besteedt Marcus Aurelius veel aandacht aan ethiek, principes en het bijdragen of werken aan een groter geheel.

Een goede Nederlandse vertaling van "Overpeinzingen" is te vinden op de website van Stichting Ars Floreat.

 

Citaten  


Een kleine, inspirerende, greep uit het werk van Marcus Aurelius:

"Geef uzelf de tijd iets nieuws en goeds te ontdekken."

"Weinig is nodig om een gelukkig leven te leiden."

"Maak tijd vrij om goede dingen te ontdekken en vergeet dat wat er niet toe doet."

"Kijk verder dan de buitenkant, laat geen teken van kwaliteit of waarde aan uw aandacht ontsnappen."

"Als iets niet goed is, doe het niet, als het niet waar is, zeg het niet."

"Praat niet over hoe een goed mens hoort te zijn, wees er een."

"Het onbereikbare na te streven is dwaasheid, maar toch kunnen domoren dat niet nalaten."

"Laat niemand over u kunnen zeggen, dat u oneerlijk of slecht bent, zodat wie dat idee wel heeft, het bij het verkeerde eind moet hebben."

"Mensen maken elkaar complimenten om op elkaar neer te kunnen zien. En om elkaar de loef af te steken, buigen zij voor elkaar."

"Wat niet in het belang van de korf is, is ook niet in het belang van de bij."

"Hoevelen die tegelijk met mij ter wereld kwamen, hebben haar al weer verlaten!"

"Voor een redelijk wezen zijn een natuurlijke handeling en een redelijke handeling hetzelfde."

"Wees eerlijk en oprecht, of wordt oprecht gemaakt."

"Een korte stonde en ge zult de wereld vergeten hebben, een korte stonde en de wereld zal u vergeten zijn."

"Het leven van de mens is het schoonst wanneer hij zich niet van de wijs laat brengen door onbelangrijke zaken."

"Het is niet nodig dat wij ons over een bepaald ding een oordeel vormen of zorgen maken, want de dingen op zich hebben niet de macht gekregen om een oordeel over zich te doen vormen."

"Het is schande wanneer in dit leven de ziel reeds verkommert, terwijl het lichaam nog voort bestaat."

"De Spartanen gaven hun gasten bij de spelen plaatsen in de schaduw, zelf namen zij genoegen met de overgebleven plaatsen."

Marcus Aurelius buste

Marcus AureliusStandbeeld Marcus Aurelius te Rome

Standbeeld Marcus Aurelius te Rome'De laatste woorden van Keizer Marcus Aurelius' door Eugène Delacroix

'De laatste woorden van Keizer Marcus Aurelius' door Eugène Delacroix

Romeinse munt met Keizer Aurelius

Keizerlijke munt met Marcus Aurelius